Σύγχρονες τεχνικές Θαλασσίων Προγνώσεων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ

Σε αυτή τη φάση, οι εταίροι θα αναλύσουν δίκτυα πρόγνωσης, μεθοδολογίες και σχέδια δράσης που έχουν εφαρμοστεί σε παρελθόντα δραματικά συμβάντα όπως στο ERIKA, το Prestige και το Don Pedro. Θα διενεργηθεί μια ανάλυση των υφιστάμενων επίσημων σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο ώστε να συνδυαστούν οι πρακτικές εφαρμογές τους με τις απαιτήσεις των συστημάτων προσομοίωσης και πρόγνωσης. Βάσει της ανάλυσης αυτής, το έργο θα προωθήσει τις απαραίτητες τεχνικές εξελίξεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων θαλάσσιων προγνωστικών συστημάτων με σκοπό τη βελτίωση της απόκρισης σε περίπτωση θαλάσσιου ατυχήματος. 

Κύρια προσδοκώμενα αποτελέσματα:

  • Ανάλυση υφιστάμενων σχεδίων δράσης και μεθοδολογιών.
  • Σύνολο προτάσεων για τη βελτίωση σχεδίων δράσης σε περίπτωση θαλάσσιου ατυχήματος.
  • Βελτίωση εξοπλισμού και συστημάτων για θαλάσσια παρατήρηση και πρόγνωση.

Download

Existing action plans and methodologies

Download

Γίνετε συνδρομητής του πληροφοριακού Δελτίου του TOSCA και λάβετε τα τελευταία νέα και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ερευνητικού προγράμματος, τις δημοσιεύσεις και τα επερχόμενα γεγονότα