Σχετικά με το πρόγραμμα Med

Το πρόγραμμα Med είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας που ενσωματώνεται στο «Αντικείμενο της Εδαφικής Συνεργασίας» στα πλαίσια της ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής. Εταίροι από 13 χώρες που περιλαμβάνουν το σύνολο της βόρειας ακτής της Μεσογείου συνεργάζονται για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου. Η διακρατική διάσταση επιτρέπει στο πρόγραμμα να αντιμετωπίζει περιοχικές προκλήσεις που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, όπως είναι η διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων, διεθνών επιχειρήσεων η διαδρόμων μεταφορών. 

Μέχρι στιγμής 105 έργα εκτελούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Med, συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέχρι ποσοστού 85%. Μέχρι την εξάντληση των κονδυλίων του ΕΤΠΑ που διαθέτει 193M €, το πρόγραμμα θα εγκρίνει επιπλέον στρατηγικά σχέδια.

 http://www.programmemed.eu

Γίνετε συνδρομητής του πληροφοριακού Δελτίου του TOSCA και λάβετε τα τελευταία νέα και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ερευνητικού προγράμματος, τις δημοσιεύσεις και τα επερχόμενα γεγονότα