Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Η επιτυχία των στόχων αυτών, θα έχει τις ακόλουθες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις:

  • Βελτιωμένη απόκριση, μείωση των επιπτώσεων και καλύτερη διαχείριση πετρελαϊκής ρύπανσης και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.
  • Καλύτερη προστασία του θαλάσσιου και παρακτίου περιβάλλοντος
  • Το πρώτο βήμα προς μια συντονισμένη παράκτια διαχείριση της Μεσογείου

 

Γίνετε συνδρομητής του πληροφοριακού Δελτίου του TOSCA και λάβετε τα τελευταία νέα και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ερευνητικού προγράμματος, τις δημοσιεύσεις και τα επερχόμενα γεγονότα