ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΝΑΣ ΕΥΡΩ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Η ομάδα TOSCA περιλαμβάνει 12 εταίρους από 4 χώρες της Ανατολικής και Δυτικής Μεσογείου, συγκεκριμένα τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία. Το έργο συντονίζεται από τη συστοιχία Θαλάσσιας Καινοτομίας και Επιχειρήσεων PACA – Toulon Var Technologies (PMP-TVT) ενώ το επιστημονικό μέρος του έργου συντονίζεται από το Γαλλικό εργαστήριο MIO (Toulon University).

Φέρνοντας σε επαφή τοπικές αρχές και διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια, ο συνεταιρισμός συνδυάζει τεχνογνωσία σε συστήματα θαλάσσιας πρόγνωσης και εμπειρία σε απόκριση σε έκτακτα περιστατικά και σχέδια δράσης. 

 

PACA Sea Innovation & Business Cluster - Toulon Var Technologies

PMP-TVT (Lead Partner)
Maison des Technologies - Place Georges Pompidou

83000 Toulon - France

http://www.polemerpaca.com

Κύρια Επαφή

Charlotte BLOTTIERE Christine CODINA
ΤΗΛ:: +33 4 94 03 89 13/84
tosca-med@tvt.fr

Created in 1988, Toulon Var Technologies (TVT) is a non-profit organization that unites innovative companies, research & training organizations and territorial authorities. Since 2005, it is also the guiding structure of the PACA Sea & Innovation Business Cluster (PMP) that works on security & safety issues and on sustainable development topics in the Mediterranean.
PMP-TVT supports innovative project holders and SMEs throughout all phases of their project: business analysis, creation of partnerships, development & production,  financing options, etc. Its activity stretches to the promotion and development of local and regional innovation centers and plays an important role in the definition of territorial innovation strategies.

Since 1997, PMP-TVT works on European and international activities and participates in different transnational projects and European programs. PMP-TVT brings to the TOSCA project its experience in leading innovative programs, coordinating European projects and its knowledge in communication management and disseminating actions plans.

PMP-TVT develops and promotes its socio-economic environment by managing and helping innovative projects within its territory with the help of networks and partnerships. With the TOSCA project and as Lead Partner, PMP-TVT emphasize its actions towards international collaboration. The project will enable the creation of an efficient network between research centers and public & private authorities to ensure a better response in case of maritime accidents & improved Search And Rescue operations.

Mediterranean Institute of Oceanography

MIO (Scientific Coordinator)
Bâtiment F - BP 20132

83957 La Garde cedex - France

http://lseet.univ-tln.fr

Κύρια Επαφή

Anne Molcard
ΤΗΛ:: +33 4 94 14 24 16
molcard@univ-tln.fr

Mediterranean Institute of Oceanography

MIO is a common laboratory of the National Research Council (CNRS) and Toulon University (TU) specialized in geophysics and development of techniques for remote measurements and coastal modeling. The laboratory is closely associated to master degrees in engineering and physical oceanography in the Science & Technology department & the Engineering school at TU. Research topics are performed following three main directions: coastal oceanography, surface waves dynamics, and remote sensing and data processing. The new orientation of MIO activity is driven by ambitious projects in monitoring coastal flows and long term research in ocean/EM wave interactions and adaptative techniques.

Coastal radar is a powerful tool for observing the surface ocean currents in a quasi synoptic way. TOSCA represents the first European effort to build a radar network to monitor the surface currents in the Mediterranean Sea, for correcting the model forecasting systems, for oil-spill dispersion applications and for search-and-rescue activities. The added value of the TOSCA network is the pooling of different and new platforms, complementary competencies, and the presence of local authorities in the partnership.

We have shown that actual methods, based primarily on numerical models, have major limitations. This is particularly due to a lack of observational data. The use of HF radars can provide real-time mapping of surface currents, day and night and supplement current observational methods (aircraft or satellite observation). We have also shown that the use of specifically designed drifters (oil-spill or S&R) can provide low-cost and immediate information on surface currents and dispersal. The observations obtained using radars or drifters can also be used to provide data for numerical models to improve forecasting.

The TOSCA project has allowed to implement a prototype that could become operational and be integrated into existing crisis management systems. For this to happen, a Mediterranean network of radars needs to be created, with a particular focus on critical coastal areas (high risk regions: large harbours, oil-refineries, areas of marine traffic convergence, oil-pipeline end-points and environmentally sensitive areas). This network would then have to be constantly maintained and monitored. The methodologies implemented by TOSCA (data numerical models, LAVA) need to be automated and integrated into existing operational systems throughout the Mediterranean, in collaboration with projects such as MEDESS-4MS. We can also look to the industrial development, at a European level, of different types of drifters, designed for crisis situations and which could allow us to supply container ships, liners, oil platforms with a significant number of drifters to be used in case of a maritime accident.

Prefecture of the Mediterranean Sea - French State

PREMAR MED
BP 912

83800 Toulon cedex 09 - France

http://www.premar-mediterra...

Κύρια Επαφή

Alain Verdeaux
ΤΗΛ:: +33 4 22 42 14 86
contact@premar-mediterranee...

At the head of the maritime prefecture, the préfet maritime is responsible for the State policy and law enforcement at sea. His main missions are: safety of life at sea, protecting environment and fighting against accidental or deliberate pollution, preventing and maintaining legal order at sea and fighting against illegal traffics.

He coordinates assets and actions of the different maritime administrations (Navy, Customs, maritime affairs, Gendarmerie…) in order to organize the State’s consistency of action at sea. For those responsibilities he is subordinate to the Prime minister through the Secretary General at sea.

The French Mediterranean zone covers the Mediterranean Sea beyond harbours and coastlines from the Spanish border up to the Italian one, including the Corsican coasts for an amount of about 2000 kilometers.

What is the nature of the pollution? Where is it now? Where and when will it hit the coast? These are the questions the authorities in charge of the management at sea of a pollution crisis have to face. The TOSCA project develops a new approach for collecting information about a maritime pollution and its possible drift. The efficiency of drift pollution prevision is a main element in the organization of the operational answer and of its success. It determines the deployment and management of the teams and equipments specialized in the protection of environment.

In its current state of development, TOSCA represents a real potential for progress in antipollution management in case of maritime accidents and oil spills. TOSCA offers new approaches and new tools to facilitate the location and monitoring of slicks and operational decision-making by the authorities concerned. For example, the use of HF Radar to provide more precise and up-to-date knowledge of surface currents constitutes definite progress in the monitoring of slicks. This will help authorities to determine the strategy to follow in the deployment of floats used to monitor drift pathways. The innovative approach of the TOSCA project to improve the numerical models also represent a notable advance in terms of forecasting the drift pathways oil slicks might take. They may also be applied in the framework of a search and rescue (S&R) operation to locate a person lost at sea. More precise knowledge of drifts allows to focus the research on a smaller area so as to deploy what are necessarily limited search and antipollution resources more effectively. Moreover, the use of drifters and HF radars in the way suggested by TOSCA means that searches and monitoring can be carried out both at night and day without pause. This is something that is particularly useful when relocating the position of an oil slick with certainty to prevent its unexpected arrival on a section of coast that has not be alerted.

The outcomes and tools developed by the TOSCA project should bring about changes in antipollution warfare strategies and techniques. First of all we have to look at how to respond more precisely to the fundamental questions raised by authorities in charge of antipollution warfare. Where is the oil slick? What changes is it undergoing and where is it going to hit the shore? This might, for example, call for the more systematic use of drifters in greater numbers or the acquisition of mobile HF radars and their timely deployment on threatened coastlines. It may also see the co-option of TOSCA experts onto drift committees set up by maritime or coastal authorities. Some of the possible applications of TOSCA approaches and tools to antipollution warfare techniques are presented in this guide. Apart from the pursuit of scientific research, the impact of the TOSCA project going forward very much depends on recognition for the project as an operational tool for dealing with maritime accidents by the government bodies of partner states.

University of the Aegean - Department of Marine Sciences

UAegean
University Hill

81100 Mytilene - Greece

http://www.mar.aegean.gr

Κύρια Επαφή

Elina Tragou
ΤΗΛ:: +30 22 51 03 68 43
tragou@marine.aegean.gr

The Department of Marine Sciences was inaugurated in 1997 and belongs to the School of the Environment, University of the Aegean.  The Department conducts research in various subjects related to the marine environment, including climate change, ecosystem functioning and health, fisheries, aquaculture and marine resources, as well as issues concerning the coastal zone, such as erosion and pollution.  Research is further supported by the development of novel methodologies, instruments, and scientific software, and the in situ collection of oceanographic and biological information regarding the marine environment.

The Department’s facilities include (a) five fully equipped lecture rooms, teaching Laboratories (supporting practical exercises in Biology, Chemistry, Geology, Computer Science and Microbiology, research Laboratories of Marine Biology and Ecology, Management of living marine resources and, GIS and Remote Sensing), (b) a coastal research and training boat, (c) a field station at Skala Kallonis, (d) scientific equipment for both field and laboratory work and (e) a coastal circulation monitoring HF radar installed at Lemnos Island.

The marine area east of Lemnos receives the Black Sea waters entering through the Dardanelles straits, thus it is in high risk of pollution in case of marine accidents in the TSS system. Thus the University of the Aegean aims to exploit our HF radar facility to the benefit of the TOSCA consortium. Furthermore, TOSCA will be a great opportunity to test the oil-spil coastal drifters we have designed for previous projects.

Institute of Accelerating Systems and Applications - Athens University

IASA-UAT
P.O. Box 17214

Athens - Greece

http://www.oc.phys.uoa.gr/

Κύρια Επαφή

Sarantis Sofianos
ΤΗΛ:: +30 21 07 27 68 39
sofianos@oc.phys.uoa.gr

The Ocean Physics and Modeling group belongs to the Division of Environmental Physics of Athens University and is affiliated with IASA. The research activities of the group are focused on various aspects of the Physical Oceanography of the Mediterranean Sea such as the study of the general circulation, the deep and intermediate water formation processes and the interaction of the Mediterranean Sea with the atmosphere on various time scales, from seasonal to climatic. The OPAM group has significant experience on numerical simulation of coastal and open ocean dynamics, wave forecasting, ecosystem and pollution dispersion modeling. The group is also involved in the operational oceanography of the Mediterranean Sea with the development of high-resolution operational ocean models, wave forecast systems and other operational tools. In the framework of TOSCA the group coordinates the implementation and validation of the modeling system and participates in the experiments at test sites.

Pollution prevention and search and rescue operations require an ever increasing quality environmental observations and model predictions, due to the complexity of the coastal environmental conditions and activities. The combination of new monitoring approaches in coastal regions, advanced modeling techniques and merging through innovative data assimilation procedures are developing to face these challenges, through international collaboration between research centers and responsible authorities.

Region of East Macedonia and Thrace

REMTH
Dimokratias 1

69100 Komotini - Greece

http://www.pamth.eu

Κύρια Επαφή

Spyridon ARSENIOU
ΤΗΛ:: +30 25 31 35 01 85
sarseniou@pamth.gov.gr

Region of East Macedonia and Thrace was reformed by ‘Kallikratis Project’ (Law 3852/2010) and is currently regulated by Presidential Decree 144/2010 which describes its structure. REMTH is a Legal Person Governed by Public Law, which has ‘absorved’ the 5 ex-prefectures (now Regional Districts) into 1 Body. The personnel of the Body is 1370 persons and almost 30 of them are involved in EU Project Management. The resources devoted for the implementation of the projects refer to the Office of European Projects and International Affairs of the Region, staffed with 5 specialised project managers dedicated exclusively to project implementation, situated in a fully equipped office. The Project Managers are assisted by experienced staff of the Region, responsible for the proper supervision of the progress of the technical part of the projects. The role of REMTH in TOSCA will be to contribute to the optimisation of the response of local authorities to marine accidents.

The implementation of TOSCA project coincides with the vast administrative change (Kallikratis Project) that was recently introduced in the Local Administration in Greece. The reassessment of responsibilities between different institutions renders TOSCA as a forum of debate concerning the authority in charge of the management at sea of a pollution crisis. Furthermore, TOSCA will serve as the basis for networking of all involved stakeholders in order to improve -through international collaboration- the operational management and response in relevant cases.

Technological Education Institute of Piraeus

TEI Piraeus
250 Thivon & P.Ralli

12244 Egaleo - Greece

http://w3i.teipir.gr/sl/TEI...

Κύρια Επαφή

Georges Nicolaides
ΤΗΛ:: +30 21 05 38 11 63
gnicol@teipir.gr

The Technological Education Institute of Piraeus is one of the twelve independent and self-governed Τ.Ε.Ι. that along with universities, constitute the national system of higher education in Greece. In Τ.Ε.Ι. of Piraeus there are more than 20 different degree – awarding-programs, varying from arts and social sciences to applied sciences and engineering.  Its current enrolment of students approaches 15.000 students. Besides of the education, scientific research is active in a number of fields such as electronic engineering (avionics, cellular communications e.t.c.), material science, mechanical engineering (oil spill response technology CLEANMAG, etc)

The MED TOSCA project is one exceptional project in the field of Oil Spill Response research due to its main purpose : to give a final holistic approach and answer to the most serious today’s marine pollution problem.

The gathering of the best professionals and experts in the field, well known Institutes and Universities for their marine research activities and the use of state of the art means and tools guarantees somehow the anticipated success.

TEI with its experience (CLEANMAG oil spill response magnetic technology) and with the devotion of its staff, is going to assist the project by designing, developing and manufacturing of a new generation of Oil Spill Drifters capable of monitoring through GSM/SAT communication the movement of waterborne oil spills throughout the Mediterranean.

Department of Environmental Sciences - Parthenope University

DiSAm
Dipartimento di Scienze per l'Ambiente - Università "Parthenope" - Centro Direzionale - Isola C4

80143 Napoli - Italy

http://www.disam.uniparthen...

Κύρια Επαφή

Enrico Zambianchi
ΤΗΛ:: +39 08 15 47 65 83
enrico.zambianchi@uniparthe...

The DiSAm (Department of Environmental Sciences of the Parthenope University of Napoli) represents the continuation and the evolution of the former Institut of Meteorology and Oceanography of the Istituto Universitario Navale. Founded in 2005, it is composed now of different research groups whose activities span from meteorology and oceanography to marine geophysics, from marine ecology to biological oceanography, from biotechnologies to renewable energy. In particular, the DiSAm hosts the largest Italian university team of physical oceanographers, involved in theoretical, observational and numerical investigations of the ocean, with specific foci on the Italian seas, the Mediterranean, the Southern Ocean.

The Gulf of Naples represents one of the most extensively monitored coastal areas of the Mediterranean Sea, thanks to the efforts of DiSAm in coordination with other scientific institutions based in the Campania region, and with local
authorities. Thus, it is a natural test site for a project like TOSCA, aimed at the development of a solid, long-lasting network bridging science to local administration to improve environment policies and appropriate decision making
in case of marine accidents.

National Institute of Oceanography and Applied Geophysics

OGS
Borgo Grotta Gigante, 42/c

34010 Sgonico (Trieste) - Italy

http://www.ogs.trieste.it

Κύρια Επαφή

Pierre-Marie Poulain
ΤΗΛ:: +39 04 02 14 03 22
ppoulain@inogs.it

The Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) is an Italian public-sector scientific institution which promotes, co-ordinates and carries out research in the Earth Sciences, with a particular emphasis on the development of new analytical tools and applied technologies in the Marine Sciences and in Seismology, and in the mineral exploration and environmental management fields.

Located in Trieste in north east Italy, the Institute is organized into 5 departments and 4 auxiliary bodies, two administrative and the other two technical. The Department of Oceanography of the Institute presently employs 56 people and is deeply involved in many of the major European projects concerning the Mediterranean Sea. The Department is currently active in 10 European and 4 other international projects.

OGS has extensive experience and expertise in satellite tracked/piloted autonomous systems such as drifters, floats and gliders, in the study of the surface currents by means of HF coastal radar and in numerical analysis and modelling studies of estuarine, coastal and marine systems.

As the coordinating partner of CP4.1, OGS is responsible for the installation of HF radars in the test sites and for the development of the sampling strategy for the main instruments.
OGS is also involved in CP3.2 (provision and technical improvement required equipments), CP3.3 (modelling system development), CP4.2 (Ad-hoc experimental surveys to assess the performance of the prediction system, combining monitoring and forecasting), CP4.3 (Oil-spill and SAR simulations) and CP5.1 (Experiments simulating real emergencies and response).

National Research Council - Institute of Marine Sciences

CNR-ISMAR
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine

Venezia - Italy

http://www.ismar.cnr.it/ind...

Κύρια Επαφή

Anna Vetrano
ΤΗΛ:: +39 01 87 97 83 17
anna.vetrano@sp.ismar.cnr.it

CNR- ISMAR has a long recognized experience in marine studies, both in the coastal areas and in the open oceans. Cutting-edge research is carried out by combining long and short-term observational and modeling approaches, involving both analytical and numerical tools.

CNR- ISMAR has organized many oceanographic campaigns in the whole Mediterranean sea, acquiring a significant capability in the management of advanced oceanographic instruments and probes, as well as in the development of methods for an integrated use of experimental data and state-of-the-art numerical models.

Risk assessment and environmental modeling, together with GIS and Spatial Data Infrastructures, are tools that link scientific results to policy making, monitoring and management.

TOSCA is a pioneering project due to its goal to create a stable network of local authorities, decision makers and scientists to improve environmental policy in case of marine accidents in the Mediterranean. The five tests sites encompass the principal Med basins, providing a continuous costal monitoring, by HF-radars and new generation drifters, and a forecasting system by models and risk-maps. All this is supported by local authorities by advise, orientate and contribute, according to local requirements.

Mediterranean Institute for Advanced Studies-Balearic Islands University

IMEDEA (UIB-CSIC)
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados - Universidad de las Islas Baleares - Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Carre Miquel Marqués, 21

07190 Esporles - Spain

http://www.imedea.uib-csic.es

Κύρια Επαφή

Alejandro Orfila
ΤΗΛ:: +34 97 16 11 834
aorfila@imedea.uib-csic.es

The Department of Marine Technologies, Operational Oceanography and Sustainability develops its activities within the research line of Physics and Technology of the Coastal Ocean System: Observation,  Prediction and Interactions.

The objective is to study the physical mechanisms that might explain the dynamics of the coastal ocean system and its interactions with the coast and the open ocean in a context of global change to which the coastal ocean is particularly vulnerable.The variability of scales involved, from meters to thousands of kilometers and from seconds to years, and their nonlinear interactions, makes the understanding of theses mechanisms a real internationally established challenge.We address this challenge combining -using a physical and mathematical background- theoretical, observational (in situ and remote) and numerical modeling approaches, in particular (but not only) in the Mediterranean Sea, an ideal laboratory small scale ocean to understand physical processes, to test new ideas and to support different maritime operations.

The main role of IMEDEA in TOSCA Project is the development of a lagrangian tool for oil spill and SAR operations. Besides, IMEDEA will implement an operational system to assist in such operations in the Western Mediterranean (Balearic Sea) and to test the system with specific experiments.

The Mediterranean is an important traffic zone for oil tankers allowing access to Southern Europe, North Africa, The Middle East and The Black Sea. Besides a high number of oil-related sites (pipeline terminals, refineries, offshore platforms, etc.) concentrate along coastal areas. The touristic activities of many coastal areas of the Mediterranean coast such as those on the Balearic Islands rely on the quality of their waters. TOSCA Project will provide a bench of scientific and tested tools for the response in front oil spills actuations in the Mediterranean Sea as well as for SAR opperations where surface currents are highly variable in space and time, and interactions between local, sub-basin and basin scale increase the non-linear interactions effects which need to be adequately resolved at each one of the intervening scales.

Marine Sciences Institute

ICM-CSIC
Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) - P. Maritim 37 -, 49

08003 Barcelona - Spain

http://www.icm.csic.es/oce/

Κύρια Επαφή

Emilio García Ladona
ΤΗΛ:: +34 93 23 09 513
emilio@icm.csic.es

The ICM-CSIC (Marine Sciences Insitute) is one of the major marine laboratories in the Mediterranean region. The ICM is composed by four research departments entirely devoted to the study of oceans from an integrated and multidisciplinary perspective. The Physical Oceanography Department (DOF) is the grup providing the researchers involved in the TOSCA project. DOF research focuses in the ocean physics encompasing a series of specific topics going from large scale circulation and climate to regional studies on the Mediterranean dynamics. Also technological developments are carried out related with Lagrangian devices (drifting buoys) and advanced computing tools for image analysis and data processing. The role in TOSCA is related with the past experience of DOF researchers during the Prestige incident and the implemetation of new, flexible and low cost communications systems for drifters ready to incorporate measurement devices as optical fluorometers for oil spill detection.

The Mediterranean basin which represents only 0.8% of the oceans surface supports
about 1/6 of the global sea traffic and 1/3 of the global oil traffic equivalenbt to 8 million oil barrels per day. The risk of having marine pollution accidents is thus of major concern for riberian countries. TOSCA constitutes an valuable opportunity to set up a transnational group of scientists with focus on applying the best methods and technologies on prevention, tracking and forecasting the marine pollution in close contact with the responsible authorities.

σχέδια δράσης

Η «Κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων» και το Ινστιτούτο CEDRE “Centre of Documentation, Research and Experimentation on Accidental Water Pollution” έχουν προσχωρήσει στην κοινοπραξία σαν συνδεδεμένοι εταίροι.

Γίνετε συνδρομητής του πληροφοριακού Δελτίου του TOSCA και λάβετε τα τελευταία νέα και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ερευνητικού προγράμματος, τις δημοσιεύσεις και τα επερχόμενα γεγονότα