Σκοπός και στόχοι

Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της λήψης αποφάσεων σε περίπτωση θαλασσίων ατυχημάτων. 

Το έργο TOSCA, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του προγράμματος MED, έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, ταχύτητας και αποδοτικότητας των διεργασιών λήψης αποφάσεων σε θαλάσσια ατυχήματα στη Μεσόγειο, σε θέματα πετρελαϊκής ρύπανσης και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης (SAR)

Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, το έργο θα πρέπει να επιτύχει τους παρακάτω στόχους: 

Η δημιουργία ενός βιώσιμου επιστημονικού συστήματος παρακολούθησης και πρόγνωσης 

Μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου παρακολούθησης, βασισμένου σε τεχνολογίες αιχμής (HF radar και ελεύθερα παρασυρόμενων πλωτήρων), το έργο θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο παρατηρήσεις και προγνώσεις των θαλάσσιων περιβαλλοντικών συνθηκών στη Δυτική και Ανατολική Μεσόγειο. Το σύστημα θα εγκατασταθεί και αξιολογηθεί σε πέντε περιοχές ελέγχου, σε παράκτιες περιοχές δυνητικά ευπρόσβλητες σε πετρελαιοκηλίδες (Ανατολική Μεσόγειος) και σε περιοχές υψηλής θαλάσσιας κυκλοφορίας (Δυτική Μεσόγειος). Η χρήση τεχνολογιών αιχμής θα παρέχει πιο ακριβείς προγνώσεις διαδρομής και διασποράς πετρελαιοκηλίδων.

Η δημιουργία ενός υποστηρικτικού εργαλείου λήψης αποφάσεων σε περίπτωση θαλάσσιων ατυχημάτων

Τα λαμβανόμενα δεδομένα θα τροφοδοτούν ένα υποστηρικτικό εργαλείο λήψης αποφάσεων, χρήσιμο στις αρχές που είναι υπεύθυνες για την απόκριση σε θαλάσσια ατυχήματα. Βάσει των αναγκών των τοπικών αρχών στη Μεσόγειο, το σύστημα θα εφαρμόζεται σε κλίμακα επικράτειας, και θα προσφέρει κρίσιμη πληροφορία για την υποστήριξη της διεργασίας λήψης αποφάσεων σε περίπτωση θαλασσίων ατυχημάτων (παρακολούθηση διαδρομών αντικειμένων και πετρελαιοκηλίδων, χάρτες θαλασσίων ρευμάτων και διασποράς, χαρτογράφηση περιοχών κινδύνου, χαρτογράφηση τρωτότητας…)

Η ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής διαχείρισης πετρελαιοκηλίδων και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης

Το δίκτυο θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, όπως και μιας κοινής επιστημονικής στρατηγικής σε συνεργασία με κέντρα χάραξης πολιτικής ώστε να παράσχει άμεση απόκριση, μείωση των επιπτώσεων και μακροπρόθεσμη διαχείριση πετρελαϊκής ρύπανσης και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης σε περίπτωση θαλασσίων ατυχημάτων.

Γίνετε συνδρομητής του πληροφοριακού Δελτίου του TOSCA και λάβετε τα τελευταία νέα και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ερευνητικού προγράμματος, τις δημοσιεύσεις και τα επερχόμενα γεγονότα