ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

ERIKA, Don Pedro, Prestige…. Οι θανατηφόρες επιπτώσεις των ορυκτών ελαίων στα ευαίσθητα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα είναι πια πολύ γνωστές. Η αυξανόμενη σπουδαιότητα των λιμένων της Ανατολικής Μεσογείου και η πυκνότητα της θαλάσσιας κυκλοφορίας που συγκεντρώνεται γύρω από τους λιμένες της Δυτικής και Κεντρικής Μεσογείου, διαρκώς αυξάνουν τον κίνδυνο ενός σημαντικού θαλάσσιου ατυχήματος. Για αυτό το λόγο, οι εταίροι του Med πρέπει να συνεργάζονται με στόχο ένα ισχυρό σύστημα παρατήρησης των θαλασσίων ρευμάτων και αποτελεσματικά σχέδια δράσης για θαλάσσια ατυχήματα.

ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Οι κίνδυνοι και οι καταστροφές που προκαλούν τα θαλάσσια ατυχήματα μπορούν να μειωθούν με τη βοήθεια καλύτερων προγνώσεων και αποτελεσματικών συστημάτων παρακολούθησης. Το έργο TOSCA, συγκεντρώνοντας 12 εταίρους από 4 χώρες της Ανατολικής και Δυτικής Μεσογείου, έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει στη δημιουργία ενός καλύτερου συστήματος απόκρισης σε θαλάσσια ατυχήματα. 

Κατ’ αρχήν, το έργο θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου τοπικών αρχών, κέντρων χάραξης πολιτικής και επιστημόνων στη Μεσόγειο. Μετά θα εξελίξει και εφαρμόσει καινοτόμες λύσεις σε θέματα θαλάσσιας παρατήρησης και πρόγνωσης. Επίσης, θα δημιουργήσει υποστηρικτικά εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων, και σχέδια δράσης για τις αρχές, ώστε να συμβάλει σε βελτιωμένη απόκριση σε περίπτωση θαλάσσιων ατυχημάτων.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ

Το TOSCA σκοπεύει να κεφαλαιοποιήσει και να αυξήσει την εμπειρία σε υποδομές και τεχνογνωσία που έχει ήδη αποκτηθεί στο πεδίο αυτό από άλλα Ευρωπαϊκά και μη προγράμματα. Επίσης, θα δομήσει ένα ευρύτερο δίκτυο υποδομών άμυνας των ακτών, που θα εκτείνεται σε περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Μεσογείου, βασισμένο σε πρόσφατες τεχνολογικές προόδους, τεχνογνωσία, εμπειρία και συνεργασία με τοπικές αρχές.

Download

TOSCA brochure French

Download

Γίνετε συνδρομητής του πληροφοριακού Δελτίου του TOSCA και λάβετε τα τελευταία νέα και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ερευνητικού προγράμματος, τις δημοσιεύσεις και τα επερχόμενα γεγονότα