Το έργο TOSCA

ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΉΨΗΣ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΊΩΝ ΑΤΥΧΗΜΆΤΩΝ.

Το έργο TOSCA, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του προγράμματος MED, έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, ταχύτητας και αποδοτικότητας των διεργασιών λήψης αποφάσεων σε θαλάσσια ατυχήματα στη Μεσόγειο, σε θέματα πετρελαϊκής ρύπανσης και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης (SAR). Αυτό θα πραγματοποιηθεί με την βοήθεια ενός Δικτύου που περιλαμβάνει τις τοπικές αρμόδιες Αρχές , διαμορφωτές πολιτικής και επιστήμονες καθώς και ένα θαλάσσιο σύστημα παρακολούθησης και πρόβλεψης και με την εφαρμογή των βοηθητικών για την λήψη αποφάσεων εργαλείων και των σχεδίων Δράσης.

μάθε περισσότερα

Ποιους αφορά;

Τοπικές αρχές και δημόσιες υπηρεσίες υπεύθυνες για την εκπόνηση σχεδίων δράσης σε περίπτωση θαλασσίων ατυχημάτων, Διαμορφωτές πολιτικής σε θέματα περιβαλλοντικής και θαλάσσιας ασφάλειας, Επιστήμονες που ασχολούνται με ωκεανογραφική έρευνα,Το έργο ενδιαφέρει ένα μεγάλο εύρος επαγγελματιών που ασχολούμενων σε στρατηγικούς, επιχειρησιακούς και επιστημονικούς τομείς, ώστε να επιτύχουν αποδοτικότερη απόκριση σε περίπτωση θαλασσίου ατυχήματος.

Μάθε περισσότερα

We have shown that actual methods, based primarily on numerical models, have major limitations. This is particularly due to a lack of observational data. The use of HF radars can provide real-time mapping of surface currents, day and night and sup...

Mediterranean Institute of Oceanography

In its current state of development, TOSCA represents a real potential for progress in antipollution management in case of maritime accidents and oil spills. TOSCA offers new approaches and new tools to facilitate the location and monitoring of sl...

Prefecture of the Mediterranean Sea - French State

Γίνετε συνδρομητής του πληροφοριακού Δελτίου του TOSCA και λάβετε τα τελευταία νέα και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ερευνητικού προγράμματος, τις δημοσιεύσεις και τα επερχόμενα γεγονότα